+421 918 625 749
info@kethergroup.sk

Založenie s.r.o., vedenie účtovníctva, likvidácia spoločnosti

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

ZALOŽENIE S.R.O.

ZALOŽENIE A.S.

ZALOŽENIE V.O.S.

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

ZALOŽENIE O.Z.

ZALOŽENIE N.O.

ZALOŽENIE N.F.

ZMENA V SPOLOČNOSTI

OBCHODNÉHO MENA

SÍDLA

KONATEĽA

ZMENA V SPOLOČNOSTI

VIRTUÁLNE SÍDLO

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

LIKVIDÁCIA S.R.O

Založenie s.r.o.
ZMENA

V SPOLOČNOSTI

OBCHODNÉHO MENA

SÍDLA

KONATEĽA

O nás

Spoločnosť Kether Group poskytuje komplexné služby v oblasti obchodných spoločností a neziskových organizácií. Všetky služby zabezpečované právnikmi - založenie s.r.o., založenie občianskeho združenia ako aj iných neziskových organizácií, poskytovanie (virtuálneho) sídla, likvidácie, vedenie účtovníctva, audit a daňove poradenstvo. Dlhodobé skúsenosti spojené s vysokou odbornou úrovňou z oblasti poskytovaných služieb sú zárukou tej najvyššej kvality. Spolupracujeme s advokátskou a konkurznou kanceláriou, notármi, audítormi, daňovými poradcami. Je zaužívanou obchodnou zvyklosťou že mená obchodných partnerov resp. klientov podliehajú obchodnému tajomstvu. Je síce pravda že niektoré iné spoločnosti zverejňujú mená svojich klientov ale tento prístup považujeme za nekorektný nakoľko vo väčšine prípadov sa zverejňujú klienti výhradne za účelom nepriamej reklamy ktorá má navodiť serióznosť a stabilitu tej-ktorej spoločnosti. Vo všeobecnosti je pri korporátnych službách rozhodujúcim kritériom serióznosť, prístup k zákazníkom a úroveň poskytovaných služieb.